Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Atoma respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Alleen als u vrijwillig besluit om persoonlijke gegevens in te voeren en uitdrukkelijk uw toestemming geeft om ze te verwerken, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u hebt gevraagd. Als u geen persoonlijke gegevens invoert, worden alleen geanonimiseerde gegevens over uw bezoek bijgehouden.

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

  1. Als u onze website bezoekt, dan worden er automatisch bepaalde gegevens geanonimiseerd opgeslagen in onze servers met het oog op het beheer van het systeem of voor statistische doeleinden of beveiliging. Deze gegevens bevatten ondermeer de naam van uw internetprovider, in bepaalde gevallen uw IP-adres, de versie van uw browser, het besturingssysteem van de computer waarmee u onze website bezoekt, de website die u gebruikt wanneer u onze site bezoekt, de websites die u bezoekt op hetzelfde moment als onze website en, indien dit het geval is, alle zoektermen die u gebruikt om onze website te kunnen vinden. Afhankelijk van de omstandigheden maken deze gegevens het mogelijk om conclusies te trekken over bepaalde bezoekers van onze website. In deze context wordt er in ieder geval geen gebruik gemaakt van identificeerbare persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt nadat ze eerst geanonimiseerd werden. Indien Atoma uw gegevens aan een externe leverancier overdraagt, dan worden er technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat deze overdracht in overeenstemming is met de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  2. Vergelijkbare statistische gegevens worden ook opgeslagen door onze partner Google. Deze gegevens zijn (maar zijn niet beperkt tot) uw IP-adres, de versie van uw browsersoftware, het besturingssysteem van de computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, de browser die u gebruikt om ons te bezoeken, de tijd die u aan elke pagina hebt besteed , en, indien van toepassing, alle zoektermen die u hebt gebruikt om onze website te vinden. We gebruiken de Google Analytics-service voor meer informatie over het gebruikersgedrag op onze website. We gebruiken de resultaten om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren en om onze omzet te verhogen. Lees meer over hoe Google deze gegevens opslaat, gebruikt en beschermt op https://privacy.google.com.
  3. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen wanneer u ons contactformulier invult. U gaat akkoord met het gebruik ervan door onze algemene voorwaarden te accepteren. Deze gegevens worden vervolgens alleen gebruikt voor het doel dat u hebt gekozen tijdens het invullen van het formulier – meestal om een bestelling af te handelen, contact met u op te nemen of om u te abonneren op onze nieuwsbrief.
  4. Als u ons uw persoonsgegevens vrijwillig meedeelt, dan worden ze gebruikt, verwerkt en/of overgedragen op een manier die strikt conform de wet is of beantwoordt aan de voorwaarden die u bij uw goedkeuring bepaald heeft. Bovendien dragen we uw gegevens enkel over als we hiertoe verplicht worden op bevel van de politie, het bestuur of het gerecht. In geen geval worden ze gebruikt voor commerciële acties van partners tenzij u hier expliciet de toestemming voor heeft gegeven.
  5. Als er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring, dan worden ze op deze website gepubliceerd. Zo weet u op elk moment welke gegevens we bewaren, en op welke manier ze verzameld en gebruikt worden.
  6. Atoma bewaart uw gegevens op een beveiligde manier, en neemt bijgevolg alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. De contractuele partners van Atoma hebben enkel toegang tot uw gegevens in het kader van de dienstverlening voor rekening van Atoma. Er werd contractueel bepaald dat ze deze informatie vertrouwelijk moeten houden en ze voor geen enkele andere doelstelling mogen aanwenden. In bepaalde gevallen zullen we uw gegevens toch moeten overdragen aan dochtervennootschappen van de Groep Atoma. In dit laatste geval worden uw gegevens eveneens in alle vertrouwelijkheid verwerkt.
  7. De geregistreerde gegevens worden door Atoma vernietigd nadat de wettelijke of contractuele periode verlopen is of als Atoma ze niet meer nodig heeft. Op elk moment heeft u uiteraard het recht om uw persoonsgegevens bij Atoma te wijzigen. Ook kunt u op elk moment uw goedkeuring intrekken betreffende het toekomstige gebruik of de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, of voor eender welke andere verwachting die u heeft betreffende uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via e-mail : info@atoma.be of per post ter attentie van Atoma bvba, Itterbeeksebaan 71, 1700 Dilbeek. Gelieve ons eveneens te contacteren indien u wilt weten of we gegevens hebben verzameld die op u betrekking hebben, en in dergelijk geval, de inhoud van deze gegevens wil kennen. We zullen alles in het werk stellen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
  8. Aanwezigheid van links naar externe websites vormt op geen enkele wijze enige vorm van goedkeuring van deze websites. De eigenaar van elke externe website is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid.
  9. Lees eveneens onze pagina over ons cookie-beleid.